งานเสวนาวิชาการ ความท้าทายของผู้ประกอบการไทยบนกระแสกติกาโลกใหม่ทางด้าน Climate Change จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. ผ่าน ZOOM Online WEBINAR โดยมีหัวข้อการเสวนาดังนี้

  • นโยบายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการพลังงานและโครงการ ERC Sanbox ระยะที่ 2 ช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไร
  • ภาพรวมผลกระทบที่เกิดจากมาตรการ Climate Change
  • การพัฒนา Platform การซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ Carbon Credit ของสภาอุตสาหกรรมฯ

วิทยาการภายในงานเสวนานี้ได้แก่
ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
คุณนที สิทธิประศาสน์

ดำเนินรายการโดยคุณวิศรุต ดวงจินดา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR CODE

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณลลิตา 083-454-9292
คุณวลัยพรรณ 094-615-9490