สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) Thai Renewable energy (RE100) association

อ่านต่อ
ข่าว

GPSC ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน จัดโครงการ “คนมีไฟ” ติดตั้งให้ ฟรี! ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500 กิโลวัตต์ มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท

ตามหา “คนมีไฟ” ที่มีใจอาสาและปรารถนาร่วมสร้างสรรค์สิ่งด […]

อ่านต่อ
ข่าว

เปิดรับสมัครแล้ว ETC รุ่นที่ 4 หลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่า […]