สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง

สมาชิกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100)

ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565 มีสมาชิกเข้าร่วมแล้วจำนวนมากกว่า 500 บริษัท/องค์กร อาทิเช่น

(รวมบริษัทในเครือ)

บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท วิสดอม เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด
บริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด
บริษัท แอทออลล์ เทรด จำกัด บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซลลูชั่น โพรวายเดอร์ จำกัด
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ วินด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เดอะ บลู เซอร์เคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด บริษัท อัลฟา คอม จำกัด
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
สมาคมพลังงานลม (ประเทศไทย) บริษัท วี.ซี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท นอร์เทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด บริษัท ซีโรเวซท์ จํากัด
บริษัท โมเดิร์น เอ็นเนอร์จี้ แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท รอยัล มอเตอร์เวอร์ค จํากัด
บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด สมาคมการค้าพลังงานขยะ
บมจ. บี. กริม เพาเวอร์ (มหาชน) บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด
บริษัท สยามควอลิตี้ไรซ์ จำกัด บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
บริษัท โททาล โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โพร์ดักส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ปภพ จำกัด บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท บลู โซลาร์ จำกัด บริษัท บัวสมหมาย จำกัด
บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำกัด บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น บริษัท คาวเทค กรีน เอเนอร์จี จำกัด
บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จำกัด บริษัท เมโทรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด
บริษัท ดีเอส คอมโพสท์ จำกัด บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด
บริษัท ครีเอทีฟ โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท สบาย9 จำกัด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ป่าสาละ จำกัด
บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท วินกูลฟิล์ม จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอดู สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท ล่ำซำ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำกัด บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด
บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด บริษัท เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
บริษัท นอติลูส แมริไทม์ แอนด์ แอโรสเปซ จำกัด บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ อัพ จำกัด
บริษัท ออลล์ เอนเนอร์ยี่ พลัส จำกัด สมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินดิคาร์ทุม ซัสเทนเอเบิล รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จี เอ็ม เอส อินเทอร์เนียร์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท แพน แอร์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
บริษัท บี เจ ซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
บริษัท มงคลลัมเบอร์ จำกัด บริษัท 89 พลัส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อัลโต้ เทค จำกัด
บริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่ บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเน็ต โซลูชั่น จำกัด
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ไนซ์ เอ็นไวร์พาวเวอร์เมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) แอคคิวเมน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด บริษัท ยักษ์เขียว จำกัด
บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด บริษัท เอลโม เทค จำกัด
บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด บริษัท เดลต้า อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด บริษัท พรีไซซ์ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จำกัด
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
บริษัท อี-สแควร์ กรีน อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท เวสเทิรน์​ ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การไฟฟ้านครหลวง บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
บริษัท วิงเก้ จำกัด บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จํากัด
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Back to top button