สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) Thai Renewable energy (RE100) association

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย

พบกับสิทธิประโยชน์ และข้อมูลข่าวสาร รวมถึงโอกาสทางธุรกิจมากมาย

สิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคมฯ

โอกาสทางธุรกิจในการซื้อ-ขาย

โอกาสทางธุรกิจในการซื้อ-ขาย พลังงานหมุนเวียน ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน และคาร์บอนเครดิตทุกชนิด

โอกาสในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

โอกาสในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ , Line , Facebook สมาคมฯ

รับวารสารวิชาการ

รับวารสารวิชาการด้านพลังงานในรูปแบบ e-book

เป็นผู้แทนร่วมประชุมกับภาครัฐ

ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนร่วมประชุมกับภาครัฐ

รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ

รับข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน

เสนอเรื่องร้องเรียน

สิทธิในการเสนอเรื่องร้องเรียนปัญหา และอุปสรรค จากการประกอบอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม

สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การอบรมสัมมนา การ workshop และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

สร้างเครือข่ายธุรกิจ

โอกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และรับคำปรึกษาด้านพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกกับเราเพียงแค่ 4 ขั้นตอนเท่านั้น

01

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิ้กดาวน์โหลดใบสมัคร ในรูปแบบของ PDF File คลิ้กที่นี่ได้เลยค่ะ
02

กรอกข้อมูลใบสมัคร

พิมพ์ใบสมัคร กรอกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด หรือใช้ซอฟต์แวร์กรอกข้อมูลลงในไฟล์ PDF
03

ประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อ

เซ็นต์เอกสาร และประทับตราบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย
04

ส่งใบสมัคร

จัดส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ register@re100th.org เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร จากนั้นชำระเงินตามรายละเอียดในหัวข้อ ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน

  • สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ แล้ว ขอความร่วมมือชำระค่าลงทะเบียนสมาชิก(ค่าแรกเข้า) จำนวน 5,350 บาท (5,000 บ. + VAT 7%)
  • โปรดสั่งจ่ายเข้าบัญชี
  • ธนาคาร กรุงเทพ สาขาอ่อนนุช ซอย 16
  • เลขที่บัญชี 244-059857-7
  • ชื่อบัญชี สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100)
  • โปรดแนบหลักฐานการโอนเงิน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  • คุณกรวิชญ์ : 091-804-6643 korawit.re100@gmail.com
  • คุณอังศนา : 084-938-3057 aungsna.ch@gmail.com