บันทึกวิดีโอการปฐมนิเทศโครงการ Carbon App

ลิงค์วิดีโอ : https://drive.google.com/file/d/1TGD_zPoia8lVDAIB_8f2gn_hlQq9iy0Q/view?usp=sharing

รายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1-3QjdKr3pTowLZPH3q-7CVg9NjSWCwcs/view?usp=share_link

ติดต่อสอบถาม
คุณอังศนา 084-938-3057
คุณกรวิชญ์ 091-804-6643