กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี 100) ประจำปี 2566 และงานเสวนา หัวข้อ “COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวต่อธุรกิจในประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้อง แมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4