ประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100) ประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
เวลา 9:30 – 17.00 น.
ณ ห้อง แมนดาริน C ชั้น 1
โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4